5. Medzinárodná klavírna súťaž
2024
14. Medzinárodné majstrovské kurzy
10. – 14. júl 2023
Uzávierka prihlášok do 10. 6. 2023
5. medzinárodná klavírna súťaž sa uskutoční v roku 2024.
 • expand_moreMajstrovské interpretačné kurzy (7 – 26 rokov)
  Majstrovské interpretačné kurzy pod vedením renomovaných profesorov, s cieľom napomáhať mladým klaviristom na ceste k umeniu klavírnej hry.
  Profesor
  Zuzana Niederdorfer
  picture_as_pdf životopis
  Libor Nováček
  picture_as_pdf životopis
  Poplatok
  Uzávierka prihlášok: 10. júna 2023

  Veková kategória 15-26 rokov - 1 lekcia: 60€.
  Veková kategória 7-14 rokov - 1 lekcia: 30€.
  Pasívny účastník: 20€ za 1 deň.
  Poplatok za lekcie je potrebné poukázať na číslo účtu:
  IBAN: SK21 0900 0000 0051 6531 5003
  Variabilný symbol: dátum narodenia (ddmmrrrr) a do správy pre príjemcu uveďte svoje meno.
  Ubytovanie
  Účastníci kurzov si ubytovanie hradia sami. Môžu požiadať o pomoc pri rezervácií ubytovania.
  Organizácia
  V prípade zrušenia kurzov zo strany organizácie budú všetky prijaté poplatky účastníkom vrátené.

  V prípade zaplatenia poplatku a neúčasti na kurzoch, poplatok vrátený nebude.

  Účastník kurzov súhlasí s fotodokumentáciou, ktorá môže byť použitá k propagácii majstrovských kurzov.
  Prihláška
  https://forms.gle/CeVe9odrkpDYY3fk6
 • expand_morePredškolské kurzy (3 – 6 rokov)
  Interaktívne predstavenia, workshopy s cieľom podporiť u detí rozvinutie hudobného cítenia, poskytnúť praktický kontakt s hudobnými nástrojmi. Cieľom kolektívnej hodiny je viesť deti k pozitívnemu vzťahu k hudbe, k zlepšovaniu vnímavosti, pamäti a jemnej motoriky.
  Lektorka

  Veronika Chmeliarová
  picture_as_pdf životopis
  Poplatok
  Kolektívna hodina bude prebiehať v max. počte 10 detí v jednej skupinke

  Uzávierka prihlášok: 6. júla 2023

  Balíček 5 dní (10.-14.7.2023): 30€ /1 dieťa
  V prípade súrodencov je možná zľava.
  Jednodňový vstup: 8€ pre 1 dieťa.
  Povinnosť sprevádzať dieťa do 4 rokov.
  Bezplatný vstup sprievodu (rodič, starí rodičia, učiteľka materskej škôlky).
  Pasívny účastník na predškolských kurzoch len po dohode s lektorkou.

  Účastník kurzov súhlasí s fotodokumentáciou, ktorá môže byť použitá k propagácii predškolských kurzov.
  Prihláška
  https://forms.gle/UXmvb9nSvPUMU6WL9
Miesto
Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48
010 01 Žilina
Kontakt
info@forumpertasti.com
+421 904 440 408
facebook.com/forumpertasti