5. Medzinárodná klavírna súťaž
2024
14. Medzinárodné majstrovské kurzy
10. – 14. júl 2023
5. medzinárodná klavírna súťaž sa uskutoční v roku 2024.
 • expand_moreMajstrovské interpretačné kurzy (7 – 26 rokov)
  Majstrovské interpretačné kurzy pod vedením renomovaných profesorov, s cieľom napomáhať mladým klaviristom na ceste k umeniu klavírnej hry.
  Profesor
  Zuzana Niederdorfer
  picture_as_pdf životopis
  Libor Nováček
  picture_as_pdf životopis
  Poplatok
  Uzávierka prihlášok: 10. júna 2023

  Veková kategória 15-26 rokov - 1 lekcia: 60€.
  Veková kategória 7-14 rokov - 1 lekcia: 30€.
  Pasívny účastník: 20€ za 1 deň.
  Poplatok za lekcie je potrebné poukázať na číslo účtu:
  IBAN: SK21 0900 0000 0051 6531 5003
  Variabilný symbol: dátum narodenia (ddmmrrrr) a do správy pre príjemcu uveďte svoje meno.
  V prípade neúčasti sa uhradený poplatok nevracia.
  Ubytovanie
  Účastníci kurzov si ubytovanie hradia sami. Môžu požiadať o pomoc pri rezervácií ubytovania.
  Organizácia
  V prípade zrušenia kurzov zo strany organizácie budú všetky prijaté poplatky účastníkom vrátené.

  V prípade zaplatenia poplatku a neúčasti na kurzoch, poplatok vrátený nebude.

  Účastník kurzov súhlasí s fotodokumentáciou, ktorá môže byť použitá k propagácii majstrovských kurzov.
  Prihláška
  https://forms.gle/CeVe9odrkpDYY3fk6
 • expand_morePredškolské kurzy (3 – 6 rokov)
  Interaktívne predstavenia, workshopy s cieľom podporiť u detí rozvinutie hudobného cítenia, poskytnúť praktický kontakt s hudobnými nástrojmi. Cieľom kolektívnej hodiny je viesť deti k pozitívnemu vzťahu k hudbe, k zlepšovaniu vnímavosti, pamäti a jemnej motoriky.
  Lektorka

  Veronika Chmeliarová
  picture_as_pdf životopis
  Poplatok
  Kolektívna hodina bude prebiehať v max. počte 10 detí v jednej skupinke

  Uzávierka prihlášok: 6. júla 2023

  Balíček 5 dní (10.-14.7.2023): 30€ /1 dieťa
  V prípade súrodencov je možná zľava.
  Jednodňový vstup: 8€ pre 1 dieťa.
  Povinnosť sprevádzať dieťa do 4 rokov.
  Bezplatný vstup sprievodu (rodič, starí rodičia, učiteľka materskej škôlky).
  Pasívny účastník na predškolských kurzoch len po dohode s lektorkou.

  Účastník kurzov súhlasí s fotodokumentáciou, ktorá môže byť použitá k propagácii predškolských kurzov.
  Prihláška
  https://forms.gle/UXmvb9nSvPUMU6WL9
 • expand_moreProgram
  Nová koncertná sála, Konzervatórium Žilina

  Forum per Tasti 2023
  picture_as_pdfProgram na stiahnutie
  10.7.

  11:00 Slávnostný otvárací koncert festivalu
  ZUZANA NIEDERDORFER – Klavírny recitál

  F. Schubert – Serenáda, Margarétka pri kolovrátku, Ave Maria
  R. Schumann – F. Liszt – Widmung
  R. Schumann – Sonáta č. 1 fis mol op. 11

  12:00 Vernisáž výstavy “ČLOVEČINA”
  Autor: Lajo “Leidžo” Kupkovič

  Výstava potrvá počas celého festivalu.
  11.7.

  11:00 Odborná prednáška
  LIBOR NOVÁČEK

  “Alexandrova metóda” a jej využitie v klavírnej interpretácii.
  12.7.

  17:00 Klavírne polorecitály študentov z Kunstuniversität Graz, Rakúsko
  KLARA LUŽNIK

  F. Chopin – Fantázia f mol op. 49
  S. Prokofijev – Sonáta č. 2 d mol op. 14
  EMIL WELLER
  R.Schumann – Sonáta č. 2 g mol op. 22
  P. I. Čajkovskij – Koncert b mol op. 23
  Klavírna spolupráca – OTTO NIEDERDORFER
  13.7.

  17:00 Klavírne polorecitály doktorandov
  BOHDAN KOVAL – AU Banská Bystrica

  M. Skoryk –Partita č. 5
  J. Zimmer – Tatry op.11
  TAMÁS FEKETE – VŠMU Bratislava
  L. Janáček – V mlhách
  S. Rachmaninov – Variácie na Corelliho tému op.42
  E. Suchoň – Svadobný obraz z opery Krútňava
  14.7.

  11:00 Záverečný koncert účastníkov majstrovských kurzov FPT 2023

  Novinky a informácie z diania festivalu nájdete tiež na
  facebook.com/forumpertasti
 • expand_moreGaléria

  Otvárací koncert Z. Niederdorfer

  Vernisáž výstavy Leidža Kupkoviča - "Človečina"

  Majstrovské kurzy - pondelok 10.7.2023

  Prednáška o Alexandrovej metóde - L. Nováček

  Majstrovské kurzy - utorok 11.7.2023

  Koncert Emil Weller a Klara Lužnik, Kunst-Universität Graz

  Majstrovské kurzy - streda 12.7.2023

  Koncert doktorandov z AU v Banskej Bystrici a VŠMU v Bratislave

  Majstrovské kurzy - štvrtok 13.7.2023

  Majstrovské kurzy - piatok 14.7.2023

  Koncert účastníkov majstrovských kurzov

  Záver festivalu

Miesto
Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48
010 01 Žilina
Kontakt
info@forumpertasti.com
+421 904 440 408
facebook.com/forumpertasti